Psychosomatyka, psychobiologia -Totalna Biologia – Recall Healing, psychopunktura, masaż punktów spustowych

Terapeutka: Elżbieta Martel

Elżbieta Martel założycielka “Gabinetu Psychobiologii ISTOTA” jest certyfikowanym facylitatorem amerykańskiej szkoły Totalnej Biologii® – Recall Healing® mającej swoje źródła w Nowej Medycynie Germańskiej, traktującej o holistycznym wymiarze człowieka oraz niemożności zajmowania się jedynie jedną jego formą fizyczną bądź psychiczną celem rozwiązania danego problemu/choroby.

Jest również certyfikowaną masażystką metody Trigger Points – punktów spustowych na ciele – które uzupełniają jej pracę na jedni ciała i umysłu oraz mają na celu połączenie psychopunktury (wywodzącej się z TCM) z masażem uwalniającym nagromadzony nadmiar konfliktów wewnętrznych, stresu i/lub przebytych traum.

W swojej pracy czerpie wiedzę i doświadczenie ze swoich licznych podróży dookoła świata, przebywania z rdzenną ludnością Afryki i Azji oraz pobytów w Indiach (m.in. w The Yoga Institute w Bombaju – gdzie został jej przyznany certyfikat nauczyciela filozofii Yogi oraz bazujących na niej asanach Hatha Yogi).

Zafascynowana złożonością natury i prawdy przekazywanej nam przez ciało, w swoich terapiach stosuje metody ukończonych kursów radiestezyjnych oraz testy kinezjologiczne.

Podczas pracy z klientem łączy wiedzę Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, dokonań medycyny klasycznej, symbolizmu funkcji fizjologicznych tkanek, Frankl’owskiej logoterapii, japońskiej filozofii IKIGAI, psychogenealogii oraz wielu innych nurtów.

Wielowymiarowość ukończonych kursów, zainteresowań, jej dociekliwość, ciekawość dotycząca natury, biologii oraz życiowe doświadczenia doprowadziły ją do miejsca w którym aktualnie się znajduje – do miejsca zapewniania innym Istotom bezpiecznej przestrzeni przywracania zdrowia, dobrobytu i wspólnego stosowania dopasowanych metod do indywidualnych potrzeb podczas sesji.

O terapii

Każdy symptom ma swoją przyczynę, a to co nieuświadomione – jak mawiał Jung – wraca do nas jako rzekome przeznaczenie.

Terapie holistyczne – psychosomatyka, Totalna Biologia – Recall Healing, psychopunktura oraz masaże punktów spustowych mają za zadanie szybką lokalizację źródła naszego problemu – czy są to zaburzenia behawioralne, czy choroby natury umysłowej lub cielesnej, oraz uwolnienie nagromadzonych w związku z nimi emocji.

Terapie stosowane podczas wizyt mają swe źródło w założeniu, iż poprzez uznanie jedni ciała oraz umysłu jesteśmy w stanie potraktować ludzką istotę holistycznie i skoncentrować się na szybkim i skutecznym rozwiązaniu problemu.

Znajdując przyczynę naszej dolegliwości, dzięki rosnącej świadomości i metodom uwalniania emocji możemy przekształcić niepokojący nas problem/ schorzenie/ dolegliwość w ważną życiową lekcję oraz w finalne wyzwolenie się z trudności.

Dzięki podejściu do danego problemu w sposób wielowymiarowy oraz spojrzeniu pod kątem jego znaczenia (biologicznego ale również symbolicznego) jesteśmy w stanie dotrzeć tam, gdzie medycyna klasyczna rozkłada ręce lub tam gdzie nasze osobiste poszukiwania przyczyn w samym ciele lub życiowych doświadczeniach zawodzą i nie przynoszą oczekiwanej przez nas zmiany.

Dzięki rzuconemu podczas sesji światłu świadomości na dany problem, schorzenie lub chorobę transformujemy ją w ważną dla nas informację z wnętrza – o tej przestrzeni w nas samych, która wymaga przyjrzeniu się z bliska.

Niejednokrotnie mówi się o “walce” z chorobą, schorzeniem bądź problemem stanowiącym część nas samych. Tutaj, podczas sesji choroba lub trapiący nas problem behawioralny jest dla nas cenną informacją od organizmu, psychiki, której możemy użyć do współpracy, by nastąpić mogła oczekiwana zmiana i uwolnienie.

 

O sesji

Podczas sesji nie zaleca się przyjmowania płynów oraz pokarmów.
W trakcie wizyty, w zależności od potrzeby oraz przebiegu sesji zostaje wykonany masaż punktów spustowych ciała.

 

Zapisz się

Terminy

SOBOTA: 15.00-20.00
Po uzgodnieniu terminu.

Cena i płatność

SESJA:  200 zł

O nas Zespół Pauzy