Psychoterapia integratywna

Terapeuta: Tomasz Sawiński

Jestem psychoterapeutą integratywnym, prowadzę psychoterapię osób indywidualnych i par. Prowadzę również psychoedukację dla rodzin osób uzależnionych (chemicznie – alkohol, narkotyki, i niechemicznie – hazard, uzależnienie od mediów elektronicznych i inne nałogowe zachowania) łącznie z motywowaniem do leczenia i procesem diagnozy.

……………..

W 2017 r. ukończyłem 4-letni kurs psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, kwalifikowane szkolenie zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia. Brałem udział w licznych szkoleniach i warsztatach z psychoterapii. Ważniejsze ukończone szkolenia: Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa, DSM – 5 Diagnoza kliniczna: I i II stopień, Integratywna MetasyStemowa Psychoterapia zaburzeń depresyjnych, Hipnoza kliniczna w psychoterapii, Psychoterapia par, Integratywna psychoterapia zaburzeń lękowych, Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie I i II stopień, Umysł – Ciało – Mózg (integracja wymiarów self w procesie psychosomatoterapii i multimodalności ciała w świetle nowoczesnej neuronauki), Studium Terapii Uzależnień w Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień w Broku.

……………..

Podlegam regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora.

……………..

Doświadczenia zawodowe zdobyłem w Poradni Zdrowia Psychicznego i Dziennym Oddziale w Centrum Leczenia Nerwic i Innymi Zaburzeń Psychicznych Czechowicach- Dziedzicach, Centrum Psychoedukacji i Terapii w Czechowicach-Dziedzicach, Placówkach Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie oraz Ośrodkach Terapeutycznych Śląskiej Fundacji ” Błękitny Krzyż” w Bielsku- Białej.

Psychoterapia integratywna

Psychoterapia integratywna osób indywidualnych i par

Pomoc w radzeniu sobie z takimi problemami, jak: nerwica, depresja, lęk, syndrom DDA, trudności adaptacyjne, zespół stresu pourazowego, trauma, trudności w bliskiej relacji, zespół lęku napadowego, zaburzenia psychosomatyczne.

Psychoedukacja dla rodzin osób uzależnionych

Uzależnienie: chemicznie –  alkohol, narkotyki,  i niechemicznie – hazard, uzależnienie od mediów elektronicznych i inne nałogowe zachowania, łącznie z motywowaniem do leczenia i procesem diagnozy.

Praca w oparciu o różne modele psychoterapii tak, aby lepiej zrozumieć problem pacjenta.

Psychoterapia zaczyna się od trzech konsultacji diagnostycznych podczas których terapeuta przedstawia proces leczenia. Następnie wspólnie z pacjentem podejmuje decyzję o ewentualnej pracy nad jego problemem.

Regulamin

Zasady psychoterapii

1. Decydując się na rozpoczęcie leczenia pacjent zobowiązuje się do :

  • systematycznego uczestnictwa w terapii,
  • terminowego regulowania należności za nią.

2. Poszczególne sesje mogą być odwoływane (bezpłatnie) najpóźniej z 48 godzinnym wyprzedzeniem – nieterminowe odwołanie sesji bez względu na powód skutkuje koniecznością zapłacenia za nią.
3. Uzyskane w toku leczenia informacje na temat pacjenta są chronione tajemnicą.
4. Leczenie rozpoczyna się po:

  • uzgodnieniu obszarów do pracy terapeutycznej,
  • oczekiwanych rezultatów.

5. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności – związanych z dobrem pacjenta, może on zostać skierowany na konsultację do innego specjalisty (np. psychiatry).
6. Pacjent może zakończyć psychoterapię w dowolnym momencie. Jednak dla jego dobra i trwałości uzyskanych efektów zaleca się zaplanowanie jej zakończenia.

Zapisz się

Terminy

Czwartek: 15.00-22.00 (ostatni pacjent)
Sobota: 7.00-14.00 (ostatni pacjent)
Po uprzednim umówieniu się.

Cena i płatność

SESJA INDYWIDUALNA:  180 zł (50 min)
SESJA PARY/MAŁŻEŃSKA:  250 zł (60 min)
SESJA ONLINE INDYWIDUALNA:  180 zł (50 min)
SESJA  ON-LINE PARY/MAŁŻEŃSKA:  250 zł (60 min)

Płatne przelewem przed sesją (po dokonaniu przelewu należy przesłać potwierdzenie na nr telefonu: 694 814 799)
GABINET PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ Tomasz Sawiński
Nr konta:  98 1050 1070 1000 0097 5792 6069

O nas Zespół Pauzy