Terapia czaszkowo-krzyżowa

Terapeutka: Kinga Stós

Witaj. Z wykształcenia jestem magistrem fizjoterapii z przygotowaniem pedagogicznym. Dodatkowo ukończyłam czteroletnie szkolenie specjalizacyjne zakończone egzaminem państwowym (PESFz). Od wielu lat jestem czynnym terapeutą terapii neurorozwojowych, które wdrażam pracując w szpitalu rehabilitacyjnym oraz prowadząc własną praktykę. Wiedzę i umiejętności poszerzałam poprzez następujące szkolenia: Neuro-Developmental Treatment Bobath Basic, Bobath Advance, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, Dynamic Neuromuscular Stabilisation.

……………………………………….

Terapią czaszkowo-krzyżową zainteresowałam się przez osobiste doświadczenia zdrowotne. Zaciekawiona oddziaływaniem zaczęłam szkolić się w zakresie jej zastosowania w Upledger Institute Poland (satelita Upledger Institute International). Nie spodziewałam się, że ten kierunek wniesie w moje życie tyle nowego doświadczenia i innowacyjnego podejścia do terapii.

O TERAPII

Terapia czaszkowo-krzyżowa (CST, CranioSacral Therapy) to delikatna metoda oceny i poprawy funkcjonowania fizjologicznego układu ciała, zwanego układem czaszkowo-krzyżowym. Uwolnienie napięć w tym układzie ułatwia naturalne i wrodzone procesy zdrowienia organizmu poprawia funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, pośrednio także innych układów, takich jak trawienny, mięśniowo-szkieletowy, oddechowy, krążenia, hormonalny i inne.

Uwolnienie somatoemocjonalne (SER, SomatoEmotional Release) wykorzystuje i rozwija zasady CST (terapia czaszkowo-krzyżowa), umożliwiając delikatny proces uwalniania pamięci tkankowej, aby pomóc pozbyć się z ciała resztkowych skutków przeszłych urazów i negatywnych doświadczeń. Istnieją badania wykazujące, że zmianie zdrowia fizycznego towarzyszy zmiana zdrowia psychicznego, jest również udokumentowane, że tak dzieje się i w odwrotnym kierunku.

SZCZEGÓŁY

Sesja terapii czaszkowo-krzyżowej przebiega w atmosferze zrozumienia i zaufania. Stosowany jest delikatny dotyku, na ogół nie większy niż 5 gramów, porównywany do nacisku małej monety położonej na skórę. Przykładany na różne części ciała m.in. miednica, przepona, górny otwór klatki piersiowej, głowa. Dlaczego delikatny nacisk? Utrzymywany przez dłuższy czas może przynieść więcej pożytku niż duży nacisk w krótkim czasie dlatego, że nie wywołuje oporu ze strony ciała a uruchamia mechanizmy zdrowienia, relaksuje układ nerwowy oraz eliminuje negatywne skutki stresu.

Zapisz się

Terminy

CZAS TRWANIA: 60/ 80 min
TERMIN: czwartek 08.00 – 12.00

Cena i płatność

SPOTKANIE: 130 zł (60 min)

O nas Zespół Pauzy