Terapia czaszkowo-krzyżowa

Terapeutka: Kinga Stós

Nazywam się Kinga Stós. Z wykształcenia jestem magistrem fizjoterapii. Od wielu lat jestem czynną terapeutką terapii neurorozwojowych, które wdrażam pracując w szpitalu rehabilitacyjnym oraz prowadząc własną praktykę. Wiedzę i umiejętności poszerzałam poprzez następujące szkolenia: Neuro-Developmental Treatment Bobath Basic, Bobath Advance, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, Dynamic Neuromuscular Stabilisation. Ukończyłam czteroletnie szkolenie specjalizacyjne zakończone egzaminem państwowym (PESFz).

Kiedy zaczęłam interesować się terapią czaszkowo-krzyżową (CranioSacral Therapy, CST), stało się to przez osobiste doświadczenie zdrowotne, rozpoczęłam serię szkoleń, które kontynuuję w Upledger Institute Poland (partner Upledger Institute International).

O TERAPII

Terapia czaszkowo-krzyżowa (CST) to  metoda oceny i poprawy funkcjonowania fizjologicznego układu ciała, zwanego układem czaszkowo-krzyżowym, składającego się z płynu mózgowo-rdzeniowego i membran, które otaczają i chronią mózg i rdzeń kręgowy. Stosując precyzyjny i subtelny ucisk o wadze nie większej niż 5 gramów, dąży się do uwolnienia barier w układzie czaszkowo-krzyżowym, co ma za zadanie poprawić funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, jako zadanie główne, a także pośrednio układu trawiennego, mięśniowo-szkieletowego, oddechowego, krążenia, hormonalnego. Wykazano również, że CST pomaga w rozluźnieniu osoby znajdującej się pod wpływem silnych bodźców psychicznych, jak stres pourazowy, depresja i lęk. Ułatwiając naturalne i wrodzone procesy zdrowienia organizmu, CST jest stosowany jako profilaktyczny środek zdrowotny, jako że usprawnia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego oraz eliminuje negatywne skutki stresu.

SZCZEGÓŁY

Podczas sesji terapeutka naciska na określone punkty ciała pacjenta/ki, aby zwolnić napięcia blokujące i usztywniające ciało. Dzieje się to pod wpływem delikatnego dotyku – porównywanego do nacisku monety położonej na skórę – przykładanego na różne części ciała, m.in. miednica, przepona, górny otwór klatki piersiowej, głowa. Mała siła bodźca sprawia, że ciało pacjenta/ki stawia mniejszy opór i szybciej akceptuje pomoc terapeuty.

Zapisz się

+48 883 556 228

Terminy

CZAS TRWANIA: 60/ 75 min
TERMIN: czwartek 08.00 – 12.00

Cena i płatność

PIERWSZE SPOTKANIE: 120 zł (75 min)
KOLEJNE SPOTKANIE: 100 zł (60 min)

projekt psyche&soma miejsce z duszą