PROJEKT PSYCHE, SOMA I POLIS

Projekt Psyche, Soma i Polis narodził się z przekonania, że zdrowie jest ważne. Zdrowie postrzegane w ujęciu psychofizycznym – ciała, umysłu i relacji. To jak funkcjonuje nasze ciało jest powiązane z tym, jak się czujemy, a nasze zdrowie psychiczne ma związek z tym, w jakiej kondycji jest nasze ciało i w jakich jesteśmy relacjach z innymi.

Zaplanuj swój rozwój poprzez doświadczanie siebie.

Fritz Perls

Projekt Psyche&Soma kierujemy do wszystkich osób, które chcą – niezależnie od wieku – prowadzić szczęśliwe życie. Jeśli chcesz czuć się dobrze w swoim ciele, doświadczać wewnętrznego spokoju, zachowywać radosne relacje z innymi ludźmi i odkrywać cudowności świata…

ZDROWE CIAŁO, UMYSŁ I RELACJE

Zdrowie, według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest nie tylko brakiem choroby, ale stanem pełnego, fizycznego (soma), umysłowego (psyche) i społecznego (polis) dobrostanu. Definicja ta podkreśla związek pomiędzy kondycją fizyczną człowieka a jego stanem psychicznym i życiem społecznym. Koncentruje się nie tyle na chorobie, ale wskazuje na konieczność dbania o zdrowie poprzez prowadzenie odpowiedniego trybu życia, obejmującego m.in. aktywność fizyczną, dietę, umiejętność radzenia sobie ze stresem, lękiem, agresją, nawiązywanie satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Pozwól sobie przez moment na to, co chcesz zrobić i odkryj, co rzeczywiście robisz.

Fritz Perls

LUDZIE PAUZY

Jolanta
Kajmowicz-Sopicka

Psycholożka, menedżerka, założycielka Pauzy. Zaangażowana w międzynarodowe projekty społeczne i edukacyjne Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki, trenerka socjoterapii Centrum Integracji Społecznej, absolwentka psychologii klinicznej osób dorosłych Uniwersytetu SWPS, uczestniczka Instytutu Psychoterapii Integralnej GESTALT. Zwolenniczka poszukiwania w życiu równowagi, wspierania oraz dbania o siebie i innych.

Bliskie jest Ci holistyczne podejście do zdrowia?
Chcesz dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i dobrą energią z innymi?