Komunikacja bez przemocy – bezpłatny warsztat

przemoc domowa

Czytaj znaki toksycznego związku, by przeciwdziałać przemocy domowej.

10 grudnia, 10.00-13.00 (3 godz.)
Warsztat w ramach międzynarodowej kampanii “16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. Organizator: Soroptimist International Klub w Bielsku-Białej i Cieszynie.

Przeważnie nie szuka się sposobu rozwiązania konfliktów. Przeszkodą jest tu przeświadczenie, że inni są źli, a my jesteśmy dobrzy, i dlatego uratujemy świat przed tymi złymi.
MARSHALL B. ROSENBERG

Warsztat ogólnie zarysuje ideę komunikacji bez przemocy dotykając kilku obszarów: model komunikacji, konflikty-pomoc w rozwiązaniu konfliktu; narzędzia do budowania atmosfery współpracy; mój styl komunikacji; moja strefa wpływu; moje granice; uważność i komunikacja; Jak radzić sobie ze złością?

Prowadząca: Alicja Lizurej-Hanula
Ukończyła studia psychologiczne oraz socjologiczne na Uniwersytecie Śląskim oraz podyplomowo: pedagogikę oraz terapię dzieci i młodzieży (Wyższa Szkoła Humanitas). Jest też trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego po 2-letniej Szkole Trenerów treningu grupowego „Gniazdo” w Katowicach oraz aktywnym coachem po ukończeniu studiów podyplomowych z tej tematyki. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bielsku-Białej jako psycholog i terapeuta (od 7 lat) i prowadzi zajęcia psychoedukacyjne na temat radzenia sobie ze stresem, traumą oraz treningi umiejętności społecznych. Jest doktorantką na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich na Akademii WSB, doktorat dotyczy postrzeganego wsparcia społecznego.

Szczegóły
Ilość miejsc ograniczona: decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia: Natalia Sobieszczuk, tel. 600 403 406, sobieszczuk@hotmail.com
Strój dowolny, najlepiej wygodny.