Psychoterapia psychodynamiczna

Terapeutka: Agnieszka Hassny

Jestem psychoterapeutką w trakcie odbywania 4-letniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Jestem praktykiem biznesu z ponad 18-letnim doświadczeniem w dużym międzynarodowym środowisku, gdzie pełniłam różne role, także te na strategicznych stanowiskach, min. eksperta w zakresie relacji. Od dwóch lat pracuję również ze studentami oraz osobami dorosłymi jako doradca zawodowy i trener umiejętności psychospołecznych.

……………

Dzisiaj łączę umiejętności terapeuty z moim bogatym doświadczeniem zawodowym oraz życiowym i robię to, co kocham i czuję – pomagam osobom z zaburzeniami natury psychicznej, jak i osobom zdrowym, które doświadczają różnych trudności i problemów życiowych. Unikalne połączenie wykształcenia i przygotowania psychoterapeutycznego z zdobytym doświadczeniem zawodowym pozwalają mi lepiej dotrzeć do pacjentów i rozumieć ich potrzeby i problemy oraz pomagać im w ich rozwiązywaniu.

……………

W ramach praktyki prywatnej pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą. W terapii kładę nacisk na rozumienie pacjenta – jego sytuacji, problemów, emocji. Staram się stworzyć z pacjentem relację opartą na bezpieczeństwie i zaufaniu. Celem terapii jest przede wszystkim poprawienie jakości życia pacjentów.
Dbając o jakość mojej pracy i osobisty rozwój podnoszę swoje kompetencje zawodowe dodatkowo uczestnicząc w konferencjach, warsztatach, szkoleniach, stażach. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Specjalizacja

Leczenie:

• zaburzeń lękowych, depresyjnych, stanach obniżonego nastroju
• manii, choroby afektywnej dwubiegunowej,
• problemów związanych z obniżoną samooceną i lękiem przed oceną
• trudności w budowaniu i utrzymywaniu relacji międzyludzkich,
• zaburzeń osobowości,
• zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych,
• zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się),
• problemów ze snem,
• sytuacji kryzysowych, traum, sytuacji utraty, żałoby, rozwodu itp.
• poczucia braku sensu życia,
• poczuciem lęku, nadmiernego stresu
• perfekcjonizmu
• zaburzeń psychosomatycznych
• bezsenności
• nerwic, fobii
• przeżywanych przez pacjenta trudności, które trudno nazwać, a które wpływają na obniżenie jakości życia

 

Nurt psychodynamiczny

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, w którym proces terapeutyczny opiera się na relacji pacjent – terapeuta. Dlatego w technice swojej pracy dużą wagę przywiązuje do rozumienia pacjenta oraz budowania poczucia bezpieczeństwa w tej relacji. Kieruje się szacunkiem do pacjenta oraz chęcią zrozumienia jego trudności i indywidualnej sytuacji, w której się znajduje.

Nurt psychodynamiczny zakłada, że zachowanie człowieka to efekt sterowania nim przez wewnętrzne nieświadome mechanizmy, zachowania i ukryte potrzeby, które często występują w relacjach z innymi osobami i mogą być powodem trudności i problemów w codziennym funkcjonowaniu. Psychoterapeuta pomaga rozpoznać te mechanizmy poprzez towarzyszenie pacjentowi w analizie i w przeżywaniu różnych zdarzeń z życia pacjenta.
Dążąc do wspólnie ustalonych celów, w trakcie spotkań koncentruje się na tworzeniu warunków sprzyjających wykorzystaniu posiadanych przez daną osobę zasobów, poszerzaniu sposobów radzenia sobie z problemem i odzyskaniu kontroli nad własnym życiem.

Częstotliwość spotkań uzależniona jest od rodzaju problemu, z jakim pacjent przychodzi na terapię. Spotkania odbywają się regularnie, najczęściej raz lub dwa razy w tygodniu. Terapie krótkoterminowe skupiają się na rozwiązaniu konkretnego problemu, długoterminowe sprawdzają się w przypadku ogólnego problemu i wymagają dogłębnej analizy.
Ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego pacjenta.

Zdaję sobie sprawę, że podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii nie jest łatwe, dlatego istotne dla mnie jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu uczestnikowi spotkań.

Wierzę, że psychoterapia może prowadzić do głębokiej zmiany i owocnego życia.

Zapisz się

agnieszkahassny@vp.pl
+ 48 501956797

Terminy

WTOREK:  15.00-20.00
Po uprzednim umówieniu się na wizytę.

Cena i płatność

SESJA:  120 zł (50 min)

Psychoterapia

projekt psyche&soma miejsce z duszą