Psychoterapia i rozwój – szkolenia

Superwizor, trenerka: Krystyna Pietraszko-Skalny

Ukończyłam ok. 2 500 godzin własnych szkoleń i treningów, doskonaląc swój warsztat pracy, w tym: Studium Pomocy Psychologicznej, TSR, Trening Analizy Transakcyjnej, Studium Dialogu Motywacyjnego, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Studium Arteterapii, Szkolenie Psychoterapia małżeńska w podejściu poznawczo-behawioralnym, szkolenia z zakresu psychoprofilaktyki, diagnozy psychologicznej, psychoterapii rodzin (organizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Instytut Psychologii Zdrowia, oraz psychologii sądowej /SWPS/). Nadal uczestniczę w szkoleniach, mając świadomość potrzeby doskonalenia własnego warsztatu pracy.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam przez 25 lat prowadząc szkolenia, warsztaty, treningi, konsultacje superwizyjne, superwizje w ramach pracy na rzecz Instytucji Samorządowych oraz firm stowarzyszeń i fundacji. Jak również prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów.

……………………………………………………
– magister psychologii /SWPS Katowice/
– studia podyplomowe psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa /UJ Kraków/,
– magister pedagogiki /UŚ Katowice/,
– socjoterapeuta /PTP/,
– profilaktyk /KUL Lublin/,
– psychoterapeuta uzależnień certyfikat Nr. SP/0011/2005,
– certyfikowany superwizor pracy socjalnej /MRiPS 2022/,
– Certyfikat Terapeuta Motywujący /14/KŁDZ/2021, Polski Instytut Dialogu Motywującego, trener, coach//SWPS/.

Szkolenia

Ważnym obszarem mojego życia zawodowego jest bycie superwizorem, szkoleniowcem, coachem, trenerem.

Prowadzę szkolenia z obszaru umiejętności interpersonalnych: komunikacji, radzenia sobie ze stresem, umiejętności korzystania z zasobów w pracy i życiu prywatnym, motywacji, zarzadzania czasem, kreatywności, budowania relacji i zespołu, inteligencji emocjonalnej, oraz tematyczne: umiejętności wychowawczych i rozwojowych u dzieci i młodzieży, przeciwdziałania przemocy, uzależnień, kryzysu i interwencji kryzysowej, pracy z indywidualnym przypadkiem i grupą, metodyki pracy socjalnej, diagnozy, warsztatu i aksjologii pracy pracownika służb społecznych.

 

Superwizja

Jestem certyfikowanym superwizorem dla pracowników służb społecznych / pracowników socjalnych, asystentów rodziny, konsultantów, pedagogów, opiekunów,  zatrudnionych w szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Superwizja w pomocy społecznej jest metodą pracy zwiększającą kompetencje zawodowe i osobiste pracowników ich możliwości zawodowe i skuteczność pracy z osobami i rodzinami a przez to wpływającą na działalność instytucji pomocy społecznej w wielu obszarach jej funkcjonowania.

Zapisz się

Terminy

CZWARTEK: 8.00-14.00

Cena i płatność

Superwizja i szkolenia – wycena indywidualna dla konkretnego obszaru szkolenia, cena jest zależna od długości programu szkoleniowego, obszaru merytorycznego oraz formy prowadzonego szkolenia, superwizji / indywidualna, grupowa, zespołu.

O nas Zespół Pauzy