Terapia systemowa

Terapeutka: Lucyna Pietrzyk-Nycz

Terapeuta systemowy rodzin, par, osób indywidualnych, pedagog resocjalizacyjny, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, konsultant psychobiologii, trener.

…………………………………………………………..

Od ponad 15 lat pomagam innym przechodzić przez różne trudności, które napotykają w swoim życiu zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam współpracując z takimi instytucjami, jak: Bielskie Centrum Psychiatrii, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworzu, Bielska, Wyższa Szkoła im. Tyszkiewicza, Specjalistyczne i dydaktyczne usługi Opiekuńcze, Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, College Colsunting, Edukacyjne Centrum Biznesu, Instytut Badań i analiz społecznych „Diagnosis” i wiele innych.

……………………………………………………….
Od ponad 15 lat prowadzę poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe, konsultacje rozwojowe dla wszystkich osób, które nie chcą tkwić w aktualnej sytuacji i chcą zmienić swoje życie na lepsze.

Konsultacje

Jednorazowe konsultacje indywidualne
Celem konsultacji jest wstępne rozpoznanie problemu i podjęcie decyzji co do najskuteczniejszej formy pomocy.

Konsultacje wychowawczo-rodzinne dla rodziców
Konsultacje i porady proponowane rodzicom w przypadkach problemów i trudności wychowawczych oraz w relacjach rodzice-dzieci.

Systemowa terapia rodzin i małżeństw oraz konsultacje rodzinne i małżeńskie
Wspólne spotkania terapeutyczne prowadzone dla całej rodziny lub małżeństwa. Jeśli zgłaszany problem wymaga dłuższej terapii, kolejne spotkania odbywają się co 2–4 tygodnie. Terminy do uzgodnienia z zainteresowanymi osobami.

Systemowa terapia par oraz konsultacje pary
Celem konsultacji jest wstępne rozpoznanie problemu i podjęcie decyzji co do najskuteczniejszej formy pomocy. Jeśli para decyduje się na podjęcie terapii spotkania odbywają się co 2 tygodnie.

Psychoterapia indywidualna
Sesje terapeutyczne prowadzone raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Częstotliwość i czas trwania psychoterapii określana jest indywidualnie.

Konsultacje z planowania kariery dla młodzieży i dorosłych
Pomoc w wyborze określonej ścieżki zawodowej, stworzenie indywidualnego planu rozwoju zawodowego.

Konsultacje z psychobiologii
Konsultacja z psychobiologii to indywidualna rozmowa polegająca na pracy z emocjami, genogramem, linią życia. Podczas spotkania bierzemy pod uwagę okres prenatalny i jego uwarunkowania oraz przekaz transgeneracyjny.

Pracując z konkretnym problemem: chorobą, zaburzeniem czy wzorcem zachowania, staramy się dotrzeć do jego źródła problemu/trudności. Odbywa się to poprzez odnalezienie zakodowanego programu biologicznego.
Znajdując źródło, uświadamiamy sobie to, co wcześniej było nieświadome, dzięki czemu zwalniamy ciało z odpowiedzialności i dalszej konieczności manifestowania problemu.

Zazwyczaj zajmuje to ok. 3 sesji w zależności od zasobów, jakie posiadamy. W dalszej perspektywie, jeśli jest taka potrzeba, możliwa jest praca terapeutyczno-rozwojowa mająca na celu zmienić niewspierające nas przekonania, schematy życiowe, nawyki.

Wykształcenie

 • Szkoła Psychoterapii posiadająca rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie – psychoterapia systemowa rodzin, par i pacjentów indywidualnych w trakcie
 • Akademia Psychobiologii dr Marzanny Radziszewskiej – konsultant Psychobiologii.
  Specjalistyczne szkolenie obejmujące: układ pokarmowy, narządy wzroku i słuchu, układ ruchu, układ krwionośny, krwiotwórczy, limfatyczny, układ hormonalny, układ rozrodczy i gruczoły piersiowe, układ oddechowy, układ moczowy, obwodowy układ nerwowy, choroby wieku dziecięcego, problemy wychowawcze, społeczne i szkolne, zaburzenia nastroju, depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, związki partnerskie.
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie – Zarządzanie zasobami ludzkimi studia podyplomowe
 • Uniwersytet Opolski w Opolu- Terapia pedagogiczna i doradztwo zawodowe – mgr
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Pedagogika Resocjalizacyjna z elementami profilaktyki – lic.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Poradnictwo socjodynamiczne organizowane przez Artystyczne Stowarzyszenie Teatr Grodzki Projekt polsko-fiński „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego”.
 • Kurs dla Coachów – Maraton coachingu kształtującego kompetencje coachingowe według standardów ICF z zakresu: istota mechanizmu zmiany w procesie coachingu, bądź obecny –czyli o budowaniu relacji coachingowej, sesja otwierająca –czyli coachingowe narzędzia poszerzania świadomości, modele pracy coachingowej I – model AID, model pracy coachingowej II – model GROW, model pracy coachingowej III – model OSKAR
 • Agencja Kreatywnego Rozwoju w Katowicach „ ABC coachingu” – Szkolenie dla Coachów
 • Centrum Inicjowania Zmian w Bielsku-Białej: „Coachingowe metody pracy z klientem i grupą”, „ Zastosowanie nurtu Gestalt w kontakcie z klientem”
 • Kurs dla doradców zawodowych w ramach projektu „ Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy realizujących usługi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej”:
  – Poradnictwo indywidualne – Planowanie usług poradnictwa indywidualnego oraz dobieranie wybranych metod i narzędzi poradnictwa indywidualnego
  – Poradnictwo grupowe – stosowanie wybranych metod i narzędzi w poradnictwa grupowego.
 • Krakowskie Centrum Dialogu Społecznego – szkolenie „Wyrównać szanse kadra instytucji rynku pracy w służbie niepełnosprawnym”
 • Kurs dla doradców zawodowych (120 godz.) w ramach Projektu ZDZ-NET – Ogólnopolska Sieć Niepublicznych Agencji Poradnictwa Zawodowego obejmujący:
  – Wstęp do poradnictwa zawodowego
  – Poradnictwo indywidualne i grupowe – metody pracy
  – Metody i narzędzia stosowane w poradnictwie zawodowym
 • Udział w medycznych konferencjach, np.: Podbeskidzkiej Konferencji Medycznej – „Różne oblicza agresji – Przyczyny, profilaktyka leczenie, narastający problem medyczny i społeczny organizowanej przez Ośrodek Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby lekarskiej w Bielsku- Białej

Zapisz się

biuro@przystanpsychobiologii.pl
+48 697370472

Terminy

PONIEDZIAŁEK: od 15.00 do 21.00

Cena i płatność

JEDNORAZOWA KONSULTACJA INDYWIDUALNA: 150 zł (50 min)
KONSULTACJA WYCHOWAWCZO-RODZINNA DLA RODZICÓW: 150 zł (50 min)
SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN – SESJA: 250 zł (50-90 min)
KONSULTACJA RODZINNA I MAŁŻEŃSKA 250 zł (50-90 min)
SYSTEMOWA TERAPIA PAR ORAZ KONSULTACJA PARY: 200 zł (sesja 60 min)
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA – SESJA: 150 zł
KONSULTACJA Z PLANOWANIA KARIERY DLA MŁODZIEŻY I RODZICÓW: 150 zł

projekt psyche&soma miejsce z duszą