Terapia systemowa, psychobiologia

Terapeutka: Lucyna Pietrzyk-Nycz

Terapeuta systemowy rodzin, par, osób indywidualnych, pedagog resocjalizacyjny, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, konsultant psychobiologii, trener.

…………………………………………………………..

Od ponad 15 lat pomagam innym przechodzić przez różne trudności, które napotykają w swoim życiu zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam, współpracując z takimi instytucjami, jak: Bielskie Centrum Psychiatrii, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworzu, Bielska, Wyższa Szkoła im. Tyszkiewicza, Specjalistyczne i dydaktyczne usługi Opiekuńcze, Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, College Colsunting, Edukacyjne Centrum Biznesu, Instytut Badań i analiz społecznych “Diagnosis” i wiele innych.

……………………………………………………….
Od ponad 15 lat prowadzę poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe, konsultacje rozwojowe dla wszystkich osób, które nie chcą tkwić w aktualnej sytuacji i chcą zmienić swoje życie na lepsze.

Terapia systemowa

Jednorazowe konsultacje indywidualne
Celem konsultacji jest diagnoza problemów. Jeśli pacjent zdecyduje się na podjęcie terapii sesje odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie (do ustalenia).

Terapia systemowa rodzin oraz konsultacje rodzinne
Wspólne spotkania terapeutyczne prowadzone dla całej rodziny. Jedna sesja trwa od 50 do 90 minut. Jeśli zgłaszany problem wymaga dłuższej terapii, kolejne spotkania odbywają się co 2 – 4 tygodnie. Terminy do uzgodnienia z zainteresowanymi osobami.

Terapia systemowa par oraz konsultacje pary
Jeśli para decyduje się na podjęcie terapii spotkania odbywają się co 2 tygodnie.  Jedna sesja trwa 50 do 90 min.

Psychoterapia indywidualna
Sesje terapeutyczne prowadzone raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Jedna sesja trwa 50 min. Częstotliwość i czas trwania psychoterapii określana jest indywidualnie.

Konsultacja z planowania kariery
Analiza / diagnoza sytuacji zawodowej dla młodzieży oraz osób dorosłych.

Konsultacja z psychobiologii

Konsultacja z psychobiologii to indywidualna rozmowa polegająca na pracy z emocjami, genogramem, linią życia. Podczas spotkania bierzemy pod uwagę okres prenatalny i jego uwarunkowania oraz przekaz transgeneracyjny. Pracując z konkretnym problemem: chorobą, zaburzeniem czy wzorcem zachowania, staramy się dotrzeć do jego źródła (problemu / trudności). Odbywa się to poprzez odnalezienie zakodowanego programu biologicznego. Znajdując źródło, uświadamiamy sobie to, co wcześniej było nieświadome i dzięki temu zwalniamy ciało z odpowiedzialności i dalszej konieczności manifestowania problemu. Zazwyczaj zajmuje to ok. 3 sesji w zależności od zasobów, jakie posiadamy. W dalszej perspektywie, jeśli jest taka potrzeba, możliwa jest praca terapeutyczno-rozwojowa mająca na celu zmienić niewspierające nas przekonania, schematy życiowe, nawyki. Praca metodą psychobiologii nie jest długotrwałą terapią.

Każdą traumę międzypokoleniową można przerwać jednak wymaga to zaangażowania z naszej strony i gotowości do zmiany. To co zepchnięte do podświadomości, nie znika ale powraca w naszym życiu jako przeznaczenie lub los. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziemy powtarzać nieświadome wzorce tak długo, aż wyjdą na powierzchnię świadomości. Dlatego warto odkryć wzorce i i schematy, którymi kierujemy się w naszym życiu.

Wykształcenie

 • Szkoła Psychoterapii posiadająca rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie – psychoterapia systemowa rodzin, par i pacjentów indywidualnych w trakcie
 • Akademia Psychobiologii dr Marzanny Radziszewskiej – konsultant Psychobiologii.
  Specjalistyczne szkolenie obejmujące: układ pokarmowy, narządy wzroku i słuchu, układ ruchu, układ krwionośny, krwiotwórczy, limfatyczny, układ hormonalny, układ rozrodczy i gruczoły piersiowe, układ oddechowy, układ moczowy, obwodowy układ nerwowy, choroby wieku dziecięcego, problemy wychowawcze, społeczne i szkolne, zaburzenia nastroju, depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, związki partnerskie.
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie – Zarządzanie zasobami ludzkimi studia podyplomowe
 • Uniwersytet Opolski w Opolu- Terapia pedagogiczna i doradztwo zawodowe – mgr
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Pedagogika Resocjalizacyjna z elementami profilaktyki – lic.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Poradnictwo socjodynamiczne organizowane przez Artystyczne Stowarzyszenie Teatr Grodzki Projekt polsko-fiński „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego”.
 • Kurs dla Coachów – Maraton coachingu kształtującego kompetencje coachingowe według standardów ICF z zakresu: istota mechanizmu zmiany w procesie coachingu, bądź obecny –czyli o budowaniu relacji coachingowej, sesja otwierająca –czyli coachingowe narzędzia poszerzania świadomości, modele pracy coachingowej I – model AID, model pracy coachingowej II – model GROW, model pracy coachingowej III – model OSKAR
 • Agencja Kreatywnego Rozwoju w Katowicach „ ABC coachingu” – Szkolenie dla Coachów
 • Centrum Inicjowania Zmian w Bielsku-Białej: „Coachingowe metody pracy z klientem i grupą”, „ Zastosowanie nurtu Gestalt w kontakcie z klientem”
 • Kurs dla doradców zawodowych w ramach projektu „ Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy realizujących usługi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej”:
  – Poradnictwo indywidualne – Planowanie usług poradnictwa indywidualnego oraz dobieranie wybranych metod i narzędzi poradnictwa indywidualnego
  – Poradnictwo grupowe – stosowanie wybranych metod i narzędzi w poradnictwa grupowego.
 • Krakowskie Centrum Dialogu Społecznego – szkolenie “Wyrównać szanse kadra instytucji rynku pracy w służbie niepełnosprawnym”
 • Kurs dla doradców zawodowych (120 godz.) w ramach Projektu ZDZ-NET – Ogólnopolska Sieć Niepublicznych Agencji Poradnictwa Zawodowego obejmujący:
  – Wstęp do poradnictwa zawodowego
  – Poradnictwo indywidualne i grupowe – metody pracy
  – Metody i narzędzia stosowane w poradnictwie zawodowym
 • Udział w medycznych konferencjach, np.: Podbeskidzkiej Konferencji Medycznej – „Różne oblicza agresji – Przyczyny, profilaktyka leczenie, narastający problem medyczny i społeczny organizowanej przez Ośrodek Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby lekarskiej w Bielsku- Białej

Zapisz się

Terminy

PONIEDZIAŁEK: od 15.00 do 22.00

Cena i płatność

JEDNORAZOWA KONSULTACJA TERAPEUTYCZNA / SESJA: 150 zł (50 min)
SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN ORAZ KONSULTACJE RODZINNE: 250 zł (50-90 min)
SYSTEMOWA TERAPIA PAR ORAZ KONSULTACJE PARY: 200 zł (50-90 min)
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA: 150 zł (50 min)
KONSULTACJA Z PLANOWANIA KARIERY : 150 zł

O nas Zespół Pauzy