Nowy gabinet w Pauzie

Marzena Stelmach-Tondos

Marzena Stelmach-Tondos: pomoc psychologiczna i seksuologiczna, trening umiejętności społecznych.

Piątek: 15.00-21.00; umówienie się na terapię: tel. 511 630 483

Pomoc psychologiczna oraz terapia obejmują następujące obszary:

 • diagnoza ogólnego rozwoju dziecka,
 • objawy nieharmonijnego rozwoju dziecka: występowanie „za dużo” lub „za mało” określonego zachowania, niedostateczny rozwój emocjonalny lub społeczny, pojawiające się tiki, moczenie się dziecka,
 • problemy okresu dojrzewania
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
 • całościowe zaburzenia rozwojowe ze spektrum Autyzmu
 • eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi,
 • problemy psychologiczne, emocjonalne,
 • zaburzenia lękowe (w tym lęk separacyjny, ciągły strach),
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsywne,
 • kompulsywne objadanie się,
 • choroba afektywna dwubiegunowa,
 • depresja.

TUS

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej lub indywidualnie. Dzieci pod opieką certyfikowanego trenera TUS, uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania.

Pomoc psychoseksuologiczna

Skierowana jest do osób, które borykają się z problemami w życiu seksualnym związanymi z:

 • odczuwaniem bólu w czasie stosunku
 • zaburzeniami erekcji, przedwczesnym wytryskiem czy trudnościami z lubrykacją,
 • brakiem satysfakcji z własnego życia seksualnego,
 • niezadowoleniem ze związku partnerskiego,
 • trudnością w osiągnięciu orgazmu,
 • uzależnieniem od pornografii,
 • brakiem akceptacji własnej orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej,
 • wsparcie psychologiczne w trakcie ciąży,
 • konsultacje psychoseksuologiczne dla dzieci i młodzieży związane z rozwojem seksualnym,
 • zajęcia z edukacji seksualnej.


Marzena Tondos

Marzena Stelmach-Tondos

Jestem magistrem psychologii, trenerem TUS oraz seksuologiem.

Obecnie jestem w trakcie całościowego kursu psychoterapii w szkole Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS pod kierownictwem Ewy Pragłowskiej i Agnieszki Popiel.

Swoją pracę od zawsze wiązałam z dziećmi i młodzieżą, wspomagałam rodziców w trudnej sztuce i ciężkiej pracy jaką jest wychowanie dziecka. Prywatnie mama dwóch nastolatków będących także źródłem cennych informacji i doświadczeń.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Szpitalu Pediatrycznym w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Zdrowia Psychicznego w Bielsku-Białej, a także w prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmuję się diagnozą, poradnictwem psychologicznym, psychoterapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży, wsparciem rodziców, psychoedukacją.