Tomasz Sawiński prowadzi
psychoterapię indywidualną i dla par

TERMIN: czwartek 7.00-21.00 (ostatni pacjent). Po uprzednim umówieniu się.

ZAPISY: media.profi84@gmail.com; 694 814 799

Więcej>

Psychoterapia osób indywidualnych i par

Pomoc w radzeniu sobie z takimi problemami, jak: nerwica, depresja, lęk, syndrom DDA, trudności adaptacyjne, zespół stresu pourazowego, trauma, trudności w bliskiej relacji, zespół lęku napadowego, zaburzenia psychosomatyczne.

Psychoedukacja dla rodzin osób uzależnionych

Uzależnienie: chemicznie –  alkohol, narkotyki,  i niechemicznie – hazard, uzależnienie od mediów elektronicznych i inne nałogowe zachowania, łącznie z motywowaniem do leczenia i procesem diagnozy.

Praca w oparciu o różne modele psychoterapii tak, aby lepiej zrozumieć problem pacjenta.

Psychoterapia zaczyna się od trzech konsultacji diagnostycznych podczas których terapeuta przedstawia proces leczenia. Następnie wspólnie z pacjentem podejmuje decyzję o ewentualnej pracy nad jego problemem.

Tomasz Sawiński

Jestem psychoterapeutą integratywnym, prowadzę psychoterapię osób indywidualnych i par. Prowadzę również psychoedukację dla rodzin osób uzależnionych (chemicznie – alkohol, narkotyki, i niechemicznie – hazard, uzależnienie od mediów elektronicznych i inne nałogowe zachowania) łącznie z motywowaniem do leczenia i procesem diagnozy.

……………..

W 2017 r. ukończyłem 4-letni kurs psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, kwalifikowane szkolenie zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia. Brałem udział w licznych szkoleniach i warsztatach z psychoterapii. Ważniejsze ukończone szkolenia: Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa, DSM – 5 Diagnoza kliniczna: I i II stopień, Integratywna MetasyStemowa Psychoterapia zaburzeń depresyjnych, Hipnoza kliniczna w psychoterapii, Psychoterapia par, Integratywna psychoterapia zaburzeń lękowych, Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie I i II stopień, Umysł – Ciało – Mózg (integracja wymiarów self w procesie psychosomatoterapii i multimodalności ciała w świetle nowoczesnej neuronauki), Studium Terapii Uzależnień w Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień w Broku.

……………..

Doświadczenia zawodowe zdobyłem w Poradni Zdrowia Psychicznego i Dziennym Oddziale w Centrum Leczenia Nerwic i Innymi Zaburzeń Psychicznych Czechowicach- Dziedzicach, Centrum Psychoedukacji i Terapii w Czechowicach-Dziedzicach, Placówkach Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie oraz Ośrodkach Terapeutycznych Śląskiej Fundacji ” Błękitny Krzyż” w Bielsku- Białej.