Pierwsze spotkanie

Nie biegnij za szybko przez życie, bo najlepsze rzeczy zdarzają się nam wtedy, g dy najmniej się ich spodziewamy… (Gabriel Garcia Marquez).

Wygląda więc na to, że Marcin Sopicki nie jechał zbyt szybko, skoro odkrył dom przy ul. Mieszka I, w którym mieści się dzisiaj Pauza, podczas rowerowej przejażdżki.

A Pauza wyglądała wówczas tak jak na zdjęciu.